Hill Graham Controls UK

Hill Graham Controls

هیل گراهام

شرکت HILL GRAHAM به عنوان یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین تولید کنندهگان SCR برای بیش از 50 سال در ایران خدمات خود را ارائه داده است. شرکت هایی مانند شرکت ملی حفاری ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت فلات قاره از مشتریان قدیمی این برند می باشند.

در بسیاری از موارد HILL GRAHAM SILICON CONTROL RECTIFIER مورد استفاده قدیمی می باشد و پارت نامبر های مورد استفاده در سیستم MESC قدیمی و OUT OF DATE می باشند. بنابر این به روز رسانی این کد ها هنگام ارائه پیشنهاد فنی و مالی به درخواست کننده الزامی میباشد.  این بروز رسانی توسط نامه رسمی شرکت HILL GRAHAM  امکان پذیر می باشد که در این صورت شرکت پویندگان صنعت جنوب عمل به روز رسانی را برای متقاضی انجام می دهد.

در مواردی قطعات دیگر تولید نمی شوند و تکنلوژی مربوطه به کلی تغییر نموده و نیاز به ارائه جایگزین مناسب نیاز می شود. این جایگزین می تواند بر اساس نقشه های موجود در دیتا بیس HILL GRAHAM  ویا بر اساس قطعه معیوب انجام شود. این خدمات نیز به درخواست کنندگان گرامی ارائه میشود.

شرکت پویندگان صنعت جنوب توانایی تولید SCR ، تعمیرات و تامین قطعات این این برند با همکاری HILL GRAHAM را دارا می باشد.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناس مربوطه از طریق تلفن و یا ایمیل تماس حاصل فرمایید.

نیما نخلی محل

[email protected]

HillGraham

خرید HILL GRAHAM