ROSS HILL USA

ROSS HILL

رُس هیل

شرکت ROSS HILL  از اولین تولیدکنندگان SCR برای دکل های خشکی و ساحل می باشد. این شرکت زیر مجموعه شرکت NOV (NATIONAL OILWELL) است و بسیاری از دکل های فراساحلی ایران متعلق به نفت فلات قاره را این شرکت تامین کرده است.

در بسیاری از موارد Silicon Control Rectifier های مورد استفاده در ایران بسیار قدیمی می باشند، در نتیجه پارت نامبر ها و سریال نامبر های قطعات آنان OUT OF DATE و غیر قابل استفاده می باشند. به روز رسانی این کد ها امری بسیار ضروریست. این شرکت با همکاری ROSS HILL و دیتابیس آن تمامی پارت نامبر ها را به روز رسانی کرده و پیشنهادات جدید را با کد های به روز رسانی شده و قطعه اصلی به متقاضی ارائه می دهد.

در مواردی قطعات دیگر تولید نمی شوند و تکنلوژی مربوطه به کلی تغییر نموده و نیاز به ارائه جایگزین مناسب نیاز می شود. این جایگزین می تواند بر اساس نقشه های موجود در دیتا بیس و یا قعطه معیوب انجام گیرد.

شرکت پویندگان صنعت جنوب توانایی تامین، تعمیر و بروز رسانی ROSS HILL SILICON CONTROL RECTIFIER را دارد.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناس مربوطه از طریق تلفن و یا ایمیل تماس حاصل فرمایید.

نیما نخلی محل

[email protected]

HillGraham